EIN GWAITH

EIN GWAITH

Cwmni di-elw preifat gydag amcanion elusennol yw Scene & Word Cyf. Fe’i sefydlwyd yn 2006 gan deulu a chyfeillion Jonah Jones (1919–2004) er mwyn datblygu a rheoli Cofio Jonah Jones, prosiect i ddathlu a chofnodi bywyd a gyrfa Jonah, gan adeiladu ar ei gwerthoedd a fabwysiadodd fel artist ac addysgwr.

Gallwch hefyd ein gweld ar Facebook ac Instagram. Dilynwch ni ar:
Follow us on Facebook
Follow us on Instagram

Sefydlwyd prosiect Cofio Jonah Jones er mwyn hyrwyddo’r amcanion canlynol:

  • Achub celfweithiau cyhoeddus gan Jonah Jones sydd yn wynebu bygythiad gan gynlluniau datblygu.

  • Cynnal celfweithiau cyhoeddus a phreifat gan Jonah Jones sydd mewn cyflwr gwael am ba reswm bynnag.

  • Cyhoeddi ein rhestr arbennig o lyfrau, printiau dyfrlliw, cynnwys digidol ac unrhyw gyfrwng arall gan Jonah Jones neu amdano fe gan awduron eraill.

  • Creu cynnwys i gyhoeddwyr, darlledwyr ac eraill sy’n comisiynu llyfrau, ffilmiau, darllediadau, darlithoedd ac ati am Jonah Jones.

  • Siarad yn gyhoeddus am Jonah Jones pan fo gwahoddiad gan hyrwyddwyr darlithoedd, darlledwyr teledu a radio ac ati.

  • Cefnogi a chydweithredu gydag orielau celf sy’n trefnu arddangosfeydd o waith Jonah Jones.

  • Casglu a rhoddi deunydd i archif Jonah Jones yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

  • Datblygu a chynnal gwefan gyhoeddus ddwyieithog a thudalennau cyfryngau cymdeithasol Scene & Word.

  • Curadu catalog arlein cynhwysfawr rhyngweithiol o holl weithiau Jonah Jones: cerfluniau, gwydr lliw, lluniau, llythrennu, mosaigau ac yn y blaen.

  • Cynyddu ymwybyddiaeth am Jonah Jones a’i waith ymysg y genhedlaeth iau trwy sefydlu ysgoloriaeth neu wobr gelfyddyd yn ei enw.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl