DOLENNI DEFNYDDIOL

Darperir nifer o ddolenni defnyddiol i wefannau allanol gan yr adran yma. Cliciwch ar enwau’r gwefannau isod er mwyn mynd i’r wefan berthnasol.

Ymwadiad: Ni ellir ystyried Scene & Word Cyf yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan allanol.

Blog Wynn Wheldon: barddoniaeth, rhyddiaith, sylwadau, hiwmor, fideo, profiadau a rennir

Darllenwch sylwadau Wynn Wheldon am The Gregynog Journals

Adolygiad o Jonah Jones: An Artist’s Life

Open Plaques: cofeb Jonah ym Mhortmeirion

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl