Hedd Dros Wynedd 1

SIOP SCENE & WORD

Hedd Dros Wynedd 1

 
 

Roedd Hedd Dros Wynedd/Peace Across Gwynedd, murlun o lechen a marmor Carrara a grewyd gan Jonah ym 1972 ar gyfer pencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn, ymysg ei gomisiynau mwyaf – dim ond Y Bont yng Ngholeg Harlech oedd yn fwy. Dinistriwyd Hedd Dros Wynedd yn drychinebus yn 2002 yn ystod adnewyddiad gan adeiladwyr, a rwygodd y gwaith oddi ar y wal gan luchio’r darnau ar sgip heb ymgynghori â neb.

Gofynnwyd Comisiynwyd Leah Rolando, ffotograffydd o Dde Affrica, gan Scene & Word i ddatblygu’r detholiad newydd yma o driniaethau ffotograffig o lun gwreiddiol gan Robert Greetham pan oedd y cerflun yn gyfan. Gofynnwyd iddi ddefnyddio lliw cynnil a golygu deinamig er mwyn ysgogi’r profiad o wylio’r murlun yn agos.

Cliciwch botwm PRINTIAU FFOTO (uchod) er mwyn pori fersiynau eraill yn y set hwn.

Hedd Dros Wynedd 1

Gan Jonah Jones, lechen a marmor Carrara, 1972. Print ffoto ar 200 GSM Universal Photo Paper. Ar gael heb ei fframio mewn maint A3. Maint papur: 42.50 cms x 30.2 cms (16.73 modfedd x 11.89 modfedd). Maint print: 42.0 cms x 29.7 cms (16.5 modfedd x 11.75 modfedd ) gydag ymyl 0.5 cm (0.2 modfedd) ar gyfer fframio.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau tiwb cardfwrdd.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.