Coron Ddrain [Crown of Thorns]

SIOP SCENE & WORD

Coron Ddrain

 
 

Yng nghanol y 1960au comisynwyd Jonah gan y pensaer E. Bower Norris i greu pedwar ffenestr mawr i’w lleoli dan gromen Eglwys Gatholig newydd Merthyron Lloegr yn Hillmorton, Rugby, Swydd Warwick. Mae pob ffenestr dalle de verre (gwydr slab) yn mesuro tua 9 medr o hyd ac oddeutu 3.5 medr o uchder, ac mae’r cynllun wedi’i seilio ar y goron ddrain.

Roedd techneg dalle de verre yn newydd iawn yn y 1960au, a gwaetha’r modd bu’r matrics saerniol ar gyfer y ffenestri yn annigonol. Diffyg pensaerniol oedd hwn, a achosodd i’r paneli isaf gael eu gwasgu’n drwm gan bwys y sawl uwchben. Yn y pendraw pan dorrodd y groeslath gyntaf, disgynnodd y panel uwchben o ganlyniad. Daeth dau o’r ffenestri yn beryglus ac yn 2012 penderfynodd cyngor ymgynghorol y plwyf dynnu ymaith y ffenestri i gyd. Yn anffodus cawsant eu stacio yn wastad yn hytrach na’n unionsyth yn yr awyr agored, gan achosi difrod mawr a pheri colled llwyr yr holl waith.

Bu Scene & Word yn gweithio gyda Leah Rolando, ffotograffydd o Dde Affrica, i ddatblygu set o ddau driniaeth ffotograffig o luniau gwreiddiol a dynnwyd yn 2009 gan Stephen Brayne dros Scene & Word pan oedd y ffenestri yn dal yn gyfan. Mae’r ddelwedd hon yn dangos y pedwar ffenestr, gan fanteisio ar eu golwg drionglog arbennig i greu effaith coeden Nadolig.

Coron Ddrain

Gan Jonah Jones, dalle de verre, 1965–66. Print ffoto ar 200 GSM Universal Photo Paper. Ar gael heb ei fframio mewn maint A2. Maint papur: 59.9 cms x 42.50 cms (23.58 modfedd x 16.73 modfedd). Maint print: 59.4 cms x 42.00 cms (23.38 modfedd x 16.54 modfedd ) gydag ymyl 0.5 cm (0.2 modfedd) ar gyfer fframio.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau tiwb cardfwrdd.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.