Jonah Jones: An Artist’s Life in Wales

SIOP SCENE & WORD

Jonah Jones: An Artist’s Life in Wales

 
 

Adnodd digidol cyfoethog mewn set argraffiad cyfyngedig o 350 gan Scene & Word, yn cynnwys:

Casgliad o ‘gelf gysegredig’ sy’n dangos ystod neilltuol gwaith Jonah Jones mewn capeli ac eglwysi Catholig ar draws Cymru a Lloegr; enghreifftiau godidog o’i brif gomisiynau celf gyhoeddus; a chasgliad syfrdanol o tua 500 o ffotograffau o gerfluniau, gwaith gwydr, arysgrifau, mosaigau a gwaith mewn cyfryngau eraill gan Jonah wedi’u comisiynu’n arbennig gan Stephen Brayne a Robert Greetham.

Teyrngedau a chofiannau personol gan ffrindiau, cydweithwyr a pherthnasau, gyda llu o ffotograffau hanesyddol a chofarwyddion, yn cyfuno i ffurfio cofnod digidol unigryw o un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru yn yr 20fed ganrif ac o’r cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd yng Nghymru, a thu hwnt.

Rhaglen nodwedd ddogfennol fer am wneuthuriad a dadorchuddio maen goffa Jonah Jones ym Mhortmeirion yn 2006, pryd y rhoddodd yr awdur Jan Morris yr araith gyweirnod.

A nodweddion unigryw eraill.

Jonah Jones: An Artist’s Life in Wales

Detholiad o frasluniau ysgrifenedig o Jonah Jones gan berthnasau, ffrindiau a chydweithwyr, clipiau teledu a fideo prin, galeri gyda’r teitl ‘Celf gysegredig’ o’r holl ffenestri lliw eithriadol a chelfwaith arall a luniodd ar gyfer deuddeg eglwys, a thrysorau eraill.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau cardfwrdd.

View shopping cart
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.