Tri Dyn ar Fryn yn y Gaeaf [Three Men on a Winter Hill]

SIOP SCENE & WORD

Tri Dyn ar Fryn yn y Gaeaf

 
 

Treuliodd Jonah 1981–82 gyda chymrodoriaeth yn Neuadd Gregynog, canolfan astudio breswyl Prifysgol Cymru, ger Y Drenewydd, Powys. Dymunai dreulio’r amser yn datblygu ei baentio dyfrlliw, cyfrwng y bu’n ei archwilio dim ond yn achlysurol am lawer blwyddyn. Corff sylweddol o waith oedd y canlyniad, ac mae Tri Dyn ar Fryn yn y Gaeaf yn enghraifft wych ohono. Mae’n cyfosod dyfyniadau o linellau gan John Berryman ar olygfa eiraog Brueghel o helwyr yn ei gerdd ‘Winter Landscape’, llinell gyntaf ‘The Journey of the Magi’ gan TS Eliot, a Salm 147 Adnod 16 yn Saesneg, ac Adnod 17 yn Gymraeg.

Tri Dyn ar Fryn yn y Gaeaf

Gan Jonah Jones, dyfrlliw a phensil, 1982. Wedi’i rifo’n unigol o set argraffiad cyfyngedig o 350. Argraffwyd ar bapur archifol trwm celfyddyd cain gyda gorffeniad ffein gan ddefnyddio argraffydd 60" fformat llydan jet inc Mimaki.

Mae gyda ni nifer fach o brintiau ar ôl o’n hargraffiad yn 2010. Maent ar gael gyda mownt cerdyn yn barod i’w fframio (63 x 71 cm/24.80 x 27.95 modfedd). Fe’u danfonir mewn blwch gwastad cryf.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.