Copa Tryfan Dan Eira [Summit of Tryfan Under Snow]

SIOP SCENE & WORD

Copa Tryfan Dan Eira

Ni chynhyrchodd Jonah lawer o ddyfrlliwiau yn ystod y 1950au a’r 1960au, ond fe wnaeth frasluniau o bryd i’w gilydd, megis yn ystod ei ymweliadau â Rhufain ym 1959 a Fflorens ym 1961. Weithiau hefyd fe dynnodd luniau wrth gerdded ym mynyddoedd Eryri. Mae’r astudiaeth drawiadol hon o Dryfan yn enghraifft o baentio tirlun Jonah ar ei orau – delwedd bwerus a grymus.

Copa Tryfan Dan Eira

Gan Jonah Jones, dyfrlliw, 1963. Print giclée ar bapur ansawdd archif ‘Gwead Naturiol Meddal’ 100% cotwm gyda defnydd o inc Epson UltraChrome dilys. Ar gael heb ei fframio mewn maint A3. Maint papur: 29.70 cm x 42.00 cm (11.69 modfedd x 16.53 modfedd). Maint y print: 22.00 cm x 27.5 cm (8.7 modfedd x 10.8 modfedd) gydag ymylon 3.85 cm (1.5 modfedd) ar y chwith a’r dde a 7.25 cm (2.85 modfedd) uchod ac is.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau tiwb cardfwrdd.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.