Llyn Caseg Fraith a Tryfan / Llyn Cau a Cader Idris

SIOP SCENE & WORD

Llyn Caseg Fraith a Tryfan / Llyn Cau a Cader Idris

Roedd llynnoedd Gwynedd yn ffynhonnell ddwys o ddeunydd i Jonah yn ei flynyddoedd diweddaraf, boed yn ei waith neu er ei hunan les. Bu’n crwydro’r bryniau gyda’i gorfilgi hyd at ei henaint. Ni chafodd unrhyw un yn fwy gwerth chweil na’r pâr o lynnoedd a ddangosir yn Llyn Caseg Fraith a Tryfan / Llyn Cau a Cader Idris. Peintiodd hwy droeon a’u cyfuno megis yma fwy nag unwaith. Mae Llyn Caseg Fraith yn bwll ar lwyfandir rhwng Glyder Fach a Foel Goch, gyda chopa Tryfan yn taranu’n wefreiddiol y tu ôl iddo. Wrth ddarlunio Llyn Cau a Chader Idris, ymunai Jonah â chwmni o fri; mae Richard Wilson yn enwog am baentio’r olygfa, ac fe baentiodd JMW Turner olygfa ychydig islaw’r peiran. Daw’r testun yng ngwaith Jonah o’i lyfr The Lakes of North Wales.

Llyn Caseg Fraith a Tryfan / Llyn Cau a Cader Idris

Gan Jonah Jones, dyfrlliw a phensil, 2001. Wedi’i rifo’n unigol o set argraffiad cyfyngedig o 350. Print giclée ar bapur ansawdd archif ‘Gwead Naturiol Meddal’ 100% cotwm gyda defnydd o inc Epson UltraChrome dilys. Ar gael heb ei fframio mewn maint A2. Maint papur: 42.00 cm x 59.40 cm (16.53 modfedd x 23.39 modfedd), gydag ymyl 3.00 cm (1.18 modfedd) ar y chwith a’r dde.

Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau tiwb cardfwrdd.

© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.