The Lakes of North Wales

SIOP SCENE & WORD

The Lakes of North Wales

 
 

Roedd The Lakes of North Wales yn un o lyfrau mwyaf poblogaidd Jonah. Roedd yn deyrnged i’r dirwedd arw a luniodd ei fywyd a’i waith a hefyd yn drysorfa o lefydd dirgel y gallai cerddwyr brwdfrydig eu darganfod trwy grwydro oddi ar y llwybr sathredig. Ychydig iawn sy wedi newid yn y dirwedd hynafol hon ers hynny. Dylai’r llyfr barhau i fod yn adnodd ymarferol ardderchog ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Fe’i gyhoeddwyd ym 1983 yn wreiddiol gan Wildwood House, gyda Whittet Books yn ailgyhoeddi’r llyfr ym 1987. Y Lolfa a gyhoeddodd yr argraffiad hwn mewn clawr meddal yn 2002. Wedi i Scene & Word brynu’r stoc o ryw 240 oedd yn weddill gan y cyhoeddwyr, gallwn nawr gynnig y llyfr prin hwn am bris arbennig.

The Lakes of North Wales

Bu Jonah Jones, cerflunydd a llenor, yn crwydro’r llwybrau o gwmpas llynnoedd Cymru am ddegawdau. Wedi’i drwytho yn eu chwedlau a’u llenyddiaeth, geilw ar eu straeon hynafol, eu hwyliau cyfnewidiol a’u gŵydd tirweddol yn y llyfr hwn a ysgrifennwyd gan gerddwr ar gyfer cerddwyr eraill er eu boddhad.

Gwerthiant stoc sy’n weddill. ISBN 0 86243 626 5. Danfonir archebion o fewn 5–10 diwrnod mewn pecynnau llyfr cardfwrdd.

View shopping cart
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl.