SIOP SCENE & WORD

SIOP SCENE & WORD

Croeso i siop Scene & Word, yn cyflwyno llyfrau gan Jonah Jones, printiau wedi eu atgynhyrchu’n hyfryd o beintiadau ac arysgrifau dyfrlliw, a chynhyrchion eraill – am brisiau fforddiadwy. Mae’r holl incwm yn ddi-elw ac fe’i defnyddir gan Scene & Word i godi arian ar gyfer ein gwaith. Byddwn yn ychwanegu rhagor o gynnyrch pan fydd cyllid yn caniatáu.

Byddwn yn dod â siop Scene & Word i chi yn Gymraeg cyn gynted â phosibl.

Gwerthiant y tu allan i’r DU: Sylwch fod oedi wrth gyflenwi cynhyrchion a gludir yn rhyngwladol tra’u bod yn clirio trwy’r sustem Tollau yn eich gwlad y tu hwnt i’n rheolaeth ni.

Argyfwng Coronafirws Yn anffodus, ni allwn gyflawni unrhyw archebion nes bod cyfyngiadau’r llywodraeth ar symudiad yn cael eu codi. Fodd bynnag, gallwn dderbyn a phrosesu eich archebion a’u hanfon cyn gynted ag y caniateir.

View shopping cart
© SCENE & WORD. All rights reserved.