NEWYDDION A CHYHOEDDIADAU

Newyddion a chyhoeddiadau: cliciwch ar y botwm Darllen mwy dan bob teitl ar gyfer yr holl erthygl.

Dewiswch yr eicon ar gyfer erthyglau wedi’u harchifo:
Archived Articles

22 Gorffennaf 2019

Cartref newydd yn Y Rhyl i fosaig Jonah Jones

Mae mosaig mawr Crist Atgyfodedig, a safodd cynt tu ol i’r allor yn Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn (a gauwyd yn 2016), wedi dechrau ail fywyd yn y Rhyl. Comisiynwyd cwmni o arbennigwyr mewn gosod teils, Rieveley Ceramics o Waunfawr, ger Caernarfon, gan Esgobaeth Wrecsam i symud y […]
23 Mai 2019

Ail-godi arysgrifen Jonah Jones yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe wedi profi nifer o newidiadau mawr dros y blynyddoedd diweddar, a oedd yn cynnwys gwaith adeiladu sylweddol ar a llawr isaf. Tra roedd y gwaith yn mynd ymlaen, cafodd y plac dadorchuddio chweochrog gan Jonah Jones ei roi mewn storfa. Roedd y […]
13 Mai 2019

Lansiad Oriel Jonah Jones, gwefan newydd Scene & Word a thudalen Instagram

Rydym yn falch iawn o ddatgan lansiad Oriel Jonah Jones, prosiect tymor hir gyda’r bwriad o gatalogio ac arddangos holl waith hysbys Jonah mewn safle arlein diffiniol. Bu’r cynllun pwysig hwn ymysg amcanion a bwriadon Scene & Word dros fwy na degawd, felly mae dechrau ei wireddu yn dipyn o […]
13 Mai 2019

Erthygl yn coffhau Jonah Jones yn y ‘Wales Arts Review’

Mewn erthygl gyda’r teitl ‘Jonah Jones Remembered’, tafla Adam Somerset olwg dros fywyd a gyrfa Jonah Jones, un o gerflunwyr disgleiriaf Cymru, ar ei ganmlwyddiant. Gweler testun cyflawn yr erthygl yn Saesneg isod.   Tap away, tap away, it was a wonderful sound. The centenary of Jonah Jones, born 17th […]
7 Mai 2019

‘Dear Mona’ mewn digwyddiad Gofod Agored Caerdydd

Fe fydd Peter Jones, golygydd Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn siarad am y llyfr yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd o 5.45 pm ar ddydd Iau, 16ed Mai 2019. Cynhelir y trafodaeth fel rhan o raglen misol y llyfrgell, ‘Open Space/Gofod Agored: y lle i rannu gwaith creadigol’. Gellir […]
27 Chwefror 2019

Achub mosaig a ffenestri Jonah Jones ym Morfa Nefyn

Cynhwysai Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, a gaewyd yn 2016, 12 ffenestr dalle de verre gan Jonah Jones ac un o’i fosaigau gorau, yn darlunio Crist y Prynwr Sanctaidd. Mae Esgobaeth Wrecsam yn haeddu canmoliaeth am ei thriniaeth goleuedig o’r darnau anhepgor yma. Goddefodd rai perchnogion cyhoeddus eraill i waith […]
27 Chwefror 2019

Sylwadau a thrafodaeth am “Dear Mona”

Menna Baines yn Barn: Abertawe, Chwefror 2019: “Mae Dear Mona yn gofnod rhyfeddol o’r modd y bu’r wraig hael a goleuedig hon nid yn unig yn gymorth ond yn ysbrydoliaeth i Jonah.” Buzz Magazine: Caerdydd, Ionawr 2019: “These are letters from the heart and the mind… He’s good company: it’s […]
21 Chwefror 2019

Sylw yn y cyfryngau i arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones

Bu cryn sylw yn y cyfryngau trwy Gymru benbaladr i’r arddangosfa ganmlwyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Ar 12 Chwefror, gydag Angharad Mair yn cyflwyno, ymwelodd rhaglen nosweithiol S4C Heno â’r arddangosfa. Cyfwelwyd Pedr (mab Jonah), Gwyn Jones (cyfarwyddwr Plas Glyn-y-Weddw) a’r cerflunydd Meic Watts. Nid yw’r clip teledu ar gael […]
30 Ionawr 2019

Agoriad arddangosfa ganmlyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Mynychodd oddeutu 200 o westeion agoriad yr arddangosfa yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli ar 26 Ionawr. Roedd llawer ohonynt wedi teithio cryn belter er mwyn bod yn bresennol. Ar ôl cyflwyniad gan Gwyn Jones, cyfarwyddwr yr oriel, agorwyd yr arddangosfa gan David Townsend Jones, a siaradodd ar ran teulu […]
30 Ionawr 2019

Scene & Word ar Facebook

Mae dyfodiad y tô nesa – wyrion Jonah – i’r bwrdd wedi ychwanegu sgiliau newydd a fydd yn galluogi Scene & Word i gyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Lansiwyd tudalen newydd ar Facebook (chwiliwch am ‘Scene & Word’) ac yn fuan bydd y cwmni yn ymuno ar blatfformiau […]
30 Ionawr 2019

Cyfarwyddwyr newydd yn ymuno â bwrdd Scene & Word

Mae dau gyfarwyddwr newydd, ill ddau yn wyrion Jonah, wedi ymuno â bwrdd Scene & Word: Daniel Trodden a Robin Ritter-Jones. Daniel yw prif canwr y tiwba yng Ngherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, ac mae Robin yn athro a cherddor.
3 Ionawr 2019

Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda CASW

Bu Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda Chymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru (Contemporary Art Society for Wales, CASW) Dydd Sadwrn, 23 Chwefror, fel rhan o gyfres misol o ddarlithoedd y gymdeithas yn Neuadd Goffa Llysfaen, Caerdydd.
3 Ionawr 2019

Argraffiad newydd clawr meddal o “The Gregynog Journals” gan Jonah Jones

Mae Scene & Word wedi cyhoeddi argraffiad clawr meddal o The Gregynog Journals. Cafodd y llyfr ei gyhoeddi yn gyntaf mewn ffurf clawr caled yn 2010, mewn argraffiad cyfyngedig o 350. Argraffwyd y fersiwn hwn mewn lliw cyflawn ar bapur di-asid, wedi’i wneud mewn mowld, ond gwewyd blociau’r llyfr a’u […]
3 Ionawr 2019

Sgwrs ar BBC Radio Cymru am lyfr o lythyrau gan Jonah Jones

Am 5:30 prynhawn Dydd Sul, 6 Ionawr, bu Pedr Jones yn sgwrsio gyda Dei Tomos ar ei raglen Dei Tomos ar BBC Radio Cymru am Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector gan Jonah Jones.
11 Rhagfyr 2018

Erthygl am lyfr o lythyrau gan Jonah Jones mewn cylchgrawn yn y brifddinas

Cyhoeddwyd erthygl am lyfr newydd Jonah Jones, Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn Whitchurch and Llandaff Living, sy’n dosbarthu 6,000 o gopiau yng ngogledd-gorllewin Caerdydd. Pedr Jones a luniodd y darn dau dudalen â 1,500 o eiriau.
7 Medi 2018

“Dear Mona”: llyfr newydd gan Jonah Jones

Ar 8 Hydref cafodd Dear Mona, llyfr newydd gan Jonah Jones, ei gyhoeddi gan Seren Books. Pedr Jones, mab Jonah ac awdur ei fywgraffiad, yw golygydd y llyfr. Fe’i lansiwyd o flaen cynulleidfa gwadd yn Insole Court, Llandâf nos Fercher, 14 Tachwedd 2018. Fel y datganodd safle we Seren Books, […]
16 Mehefin 2018

Arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Yn 2019 fe ddethlir canmlwyddiant geni Jonah Jones. Fel dathliad o’r achlysur cynhelir arddangosfa bywyd ol-syllol o’i waith yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, am chwe wythnos o 27 Ionawr tan 17 Mawrth 2019. Fe fydd yr arddangosfa gynhwysfawr hon yn cynnwys esiamplau o’i gerfluniau, darluniau, llythrennu a gwydr o […]
8 Mehefin 2018

Cynllun i symud celfwaith Jonah Jones o eglwys ym Morfa Nefyn

Mae Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, sy’n cynnwys ffenestri dalle de verre a mosaig gan Jonah Jones, newydd cael ei gwerthu ar ôl iddi gau ym 2016 [cliciwch yma am adroddiad]. Cadarnhaodd Beresford Adams, yr asiant eiddo sy’n delio gyda’r arwerthiant, a Rebecca Garratt, Rheolwraig Cefnogaeth Busnes Esgobaeth Wrecsam, y […]
1 Ionawr 2018

Trosglwyddo celfwaith Jonah Jones o Loyola Hall i safleoedd newydd

Fe hysbyswyd Scene & Word Cyf gan Y Tad Matthew Power SJ, cyn Uchafiad yn yr hen ganolfan encil Jesiwitaidd yn Loyola Hall, Rainhill ar Lannau Merswy, bod rhai o ddarnau Jonah Jones yn y capel yno wedi cael eu hail-leoli gan y Dalaith Jesiwitaidd. Yn sgil cau Loyola Hall […]
Archived Articles
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl