Dim caniatad i dai “drud” ar safle hen eglwys lle bu ffenestri a mosaig gan Jonah Jones

Dim caniatad i dai “drud” ar safle hen eglwys lle bu ffenestri a mosaig gan Jonah Jones

Gwrthodwyd cynlluniau marchnad agored i ddatblygu safle hen Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn gan Gyngor Gwynedd. Cadarnhawyd y penderfyniad yn ddiweddar gan arolygwyr cynllunio yn dilyn apêl gan yr ymgeiswyr.

Dim ond cartrefi fforddiadwy i deuluoedd mae Cyngor Gwynedd eisiau gweld mewn pentrefi arfordirol fel Morfa Nefyn a fyddai “o fewn cyrraedd y sawl yn y cymunedau lleol sy’n siarad Cymraeg”. Nid oedd y chwe thŷ “drud” a gynigiwyd ar gyfer y safle yn cwrdd â’r gofynion hynny.

Creodd Jonah Jones ddeuddeg o ffenestri dalle de verre a mosaig mawr ar gyfer eglwys Morfa Nefyn ym 1967/68. Fe’u symudwyd ar ôl i’r eglwys gael ei chau yn 2016. Adleolwyd y mosaig i ysgol Gatholig newydd Crist y Gair yn Y Rhyl, tra bod y ffenestri yn cael eu hadnewyddu yn barod i’w gosod yn Eglwys Dewi Sant yn Yr Wyddgrug (wrth i’r adroddiad yma gael ei baratoi).

Cliciwch yma i ddarllen hanes llawn yr anghydfod cynllunio.