Jan Morris, 1926–2020

Jan Morris, 1926–2020

Clywsom gyda thristwch bod yr hanesydd ac awdur Jan Morris wedi marw yn 94 ar ddiwedd bywyd hir, anturus ac eofn. Roedd Jan a’i gwraig Elizabeth yn gymdogion a ffrindiau i Jonah a Judith, a degawdau cynt, yn ôl ei hewyllys, cerfiodd Jonah garreg fedd (gyda’r geiriau “Here are two friends … at the end of one life”) fel paratoad at yr amser pan caent eu claddu ger eu cartref yn Llanystumdwy. Yn 2006 siaradodd Jan Morris yn huawdl a gwefreiddiol ar achlysur dadorchuddiad cofeb ym Mhortmeirion i goffhau gwaith creadigol Jonah o gwmpas y pentre. Nes ymlaen cyfrannodd Jan ragair perffaith cynnil i’r bywgraffiad gan Peter Jones, Jonah Jones: an Artist’s Life (2011), a oedd yn grynhoad union o hanfod Jonah.