Sgyrsiau am Jonah Jones yng Nghaerdydd

Sgyrsiau am Jonah Jones yng Nghaerdydd

Sgyrsiodd Peter Jones, cyfarwyddwr Scene & Word Cyf a bywgraffydd Jonah Jones, am fywyd a gwaith yr artist gyda changen Bro Radur Merched y Wawr ar 6 Tachwedd. Cafodd y sgwrs dderbyniad brwd gan yr aelodau. Mae eu hadolygiad o ddarlith Peter yn y cyswllt hwn.

Hefyd fe rhoddodd Peter sgwrs gyda’r teitl ‘Bywyd a Gwaith Jonah Jones a Judith Maro’ i gangen Caerdydd y Cymrodorion yng Nghapel Salem, Treganna, Caerdydd ar 6 Rhagfyr. Roedd y digwyddiad yn agored i bawb.