Lansiad Oriel Jonah Jones, gwefan newydd Scene & Word a thudalen Instagram

Lansiad Oriel Jonah Jones, gwefan newydd Scene & Word a thudalen Instagram

Rydym yn falch iawn o ddatgan lansiad Oriel Jonah Jones, prosiect tymor hir gyda’r bwriad o gatalogio ac arddangos holl waith hysbys Jonah mewn safle arlein diffiniol. Bu’r cynllun pwysig hwn ymysg amcanion a bwriadon Scene & Word dros fwy na degawd, felly mae dechrau ei wireddu yn dipyn o gamp.

Gweler Oriel Jonah Jones ar safle www.jonahjonesgallery.org.

Fel arall gellir ei ddarganfod trwy ddolen ar y tudalen hwn – a dyma’r cyfle i’ch croesawu i wefan gwbl newydd Scene & Word.

Gyda’i chyhoeddiad bron i ddeng mlynedd yn ôl, nid oedd y wefan wreiddiol yn gallu cynnal pob dyfais gyfoes. Mae’r wefan newydd yn gallu gwneud hwn. Dylai fod yn bosib ei gwylio ar unrhywbeth, mewn unrhyw fan – ond gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda am unrhyw broblem na wyddom amdani hyd yn hyn.

Mae lansiad ein gwefan newydd hefyd wedi creu’r cyfle i gyflwyno siop newydd Scene & Word, lle bydd dewis cynyddol o lyfrau ynghyd â phrintiau o luniau dyfrlliw ac arysgrifau gan Jonah ar gael am brisiau fforddiadwy. Fe fydd pob gwerthiant yn ddi-elw, gan helpu i noddi amcanion a chynlluniau Scene & Word.

Am y tro cyntaf hefyd, ar gael yn fuan, fe fydd fersiwn gyflawn o’r wefan yn Gymraeg.

Datblygiad pwysig arall yn y cyfryngau yw tudalen Instagram newydd Scene & WordScene & Word, sy’n ategu ein tudalen Facebook.