Sylwadau a thrafodaeth am “Dear Mona”

Sylwadau a thrafodaeth am “Dear Mona”

Menna Baines yn Barn: Abertawe, Chwefror 2019:

“Mae Dear Mona yn gofnod rhyfeddol o’r modd y bu’r wraig hael a goleuedig hon nid yn unig yn gymorth ond yn ysbrydoliaeth i Jonah.”

Buzz Magazine: Caerdydd, Ionawr 2019:

“These are letters from the heart and the mind… He’s good company: it’s an inspiring read with the bathos, humour and shared experiences. … a coming of age through real-life letters.”

Trafodwyd Dear Mona ar raglen Radio Cymru Dewi Llwyd ar Fore Sul ar 3 Chwefror 2019.

Cyfranodd Pedr Jones, golygydd Dear Mona, erthygl i rhifyn Chwefror 2019 o gylchgrawn y BBC Prospero. Cliciwch yma (gallwch fwyhau neu leihau’r testun gan troi’r olwyn ar eich llygoden ac adael ychydig o eiliadau am ffocws llawn).