Sylw yn y cyfryngau i arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones

Sylw yn y cyfryngau i arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones

Bu cryn sylw yn y cyfryngau trwy Gymru benbaladr i’r arddangosfa ganmlwyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Ar 12 Chwefror, gydag Angharad Mair yn cyflwyno, ymwelodd rhaglen nosweithiol S4C Heno â’r arddangosfa. Cyfwelwyd Pedr (mab Jonah), Gwyn Jones (cyfarwyddwr Plas Glyn-y-Weddw) a’r cerflunydd Meic Watts. Nid yw’r clip teledu ar gael ar hyn o bryd.

Ar 20 Chwefror bu Nia Roberts, cyflwynwraig rhaglen celfyddydol Stiwdio ar BBC Radio Cymru, yn sgwrsio gyda Pedr a Naomi (plant Jonah), Nia Roberts (curadur celfyddydau cyfoes Plas Glyn-y-Weddw; dim perthynas â’r cyflwynwraig), Robin Llywelyn (wyr Syr Clough Williams-Ellis a rheolwr Portmeirion) a Meic Watts. Gwrandewch yma (hyd y rhaglen 26:43 munud).

Cyhoeddodd y cylchgrawn Western Mail Weekend erthygl dau dudalen gan Jenny White am yr arddangosfa ar ddiwrnod yr agoriad, 26 Ionawr. Celebrating Jonah Jones’ centenary oedd teitl y ddarn. Cliciwch y dolen yma er mwyn ddarllen yr erthygl (fe’i welir gorau ar chwyddiad 100%).

Cyhoeddwyd erthygl dau dudalen arall gan Non Tudur yn rhifyn 7 Chwefror o gylchgrawn Golwg. Cliciwch y ddolen yma i ddarllen yr erthygl.