Scene & Word ar Facebook

Scene & Word ar Facebook

Mae dyfodiad y tô nesa – wyrion Jonah – i’r bwrdd wedi ychwanegu sgiliau newydd a fydd yn galluogi Scene & Word i gyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Lansiwyd tudalen newydd ar Facebook (chwiliwch am ‘Scene & Word’) ac yn fuan bydd y cwmni yn ymuno ar blatfformiau cyfryngau cymdeithasol eraill.