“Dear Mona”: llyfr newydd gan Jonah Jones

“Dear Mona”: llyfr newydd gan Jonah Jones

Ar 8 Hydref cafodd Dear Mona, llyfr newydd gan Jonah Jones, ei gyhoeddi gan Seren Books. Pedr Jones, mab Jonah ac awdur ei fywgraffiad, yw golygydd y llyfr. Fe’i lansiwyd o flaen cynulleidfa gwadd yn Insole Court, Llandâf nos Fercher, 14 Tachwedd 2018.

Dear Mona

Fel y datganodd safle we Seren Books, mae’r llyfr, sy’n dwyn yr is-deitl Letters from a Conscientious Objector:

“… yn adrodd yn ei eiriau ei hun nid ond hanes ei fywyd cynnar a’i berthynas â Mona Lovell, ond hefyd hanes yr Ail Ryfel Byd, byw ar y Ffrynt Cartref, ar faes y gad yn Ewrop ac yn Israel ddatblygol.

“Mae’r llythyrau yma yn dangos mewn modd nodweddiadol sut y newidiodd cymeriad Jones. Fel nifer o wrthwynebwyr cydwybodol, yn y pendraw cymerodd ran mwy weithredol yn y frwydr yn erbyn ffasgaeth trwy ddod yn feddyg di-arfog. Yn rhinwedd y swydd hwn cafodd ei barasiwtio yng ngogledd Ewrop a chymerodd rhan yn ymgyrchoedd Ardennes a’r Almaen, ac yn rhyddhad gwersyll Belsen.

“Ar ôl y rhyfel cafodd ei ddanfon i Balesteina, ble sylwodd ar y problemau wrth i Israel gael ei sefydlu,ond hefyd llwyddodd i ddatblygu ei alluoedd celfyddydol er budd ei uned yn y fyddin. Yn Haifa cyfarfu a phriododd â menyw arall, Judith Grossman – er braw mawr i Mona Lovell. Dychwelodd i Brydain gyda Judith a dechreuodd ei yrfa fel artist, nawr gyda’r enw Jonah Jones.

“Cawn ddirnad yn fanwl esblygiad cymeriad Jones wrth ddarllen Dear Mona, wrth iddo newid o’r Len Jones lletchwith i’r artist Jonah Jones. Mae’r llyfr hefyd yn adrodd yn fanwl hanes y Ffrynt Cartref, gwrthwynebiad cydwybodol, yr ymgyrch yn Ewrop ar ôl D Day a’r tensiynau ym Mhalesteina, sy’n atseinio hyd heddiw. Mae hwn yn stori hynod a bywiog; mae’n bersonol a phreifat, ond hefyd hanes yn digwydd o flaen ei lygaid e.”

Pedr Jones, awdur y bywgraffiad Jonah Jones: an Artist’s Life (a gyhoeddwyd gan Seren Books yn 2011), a olygodd y gohebiaeth hir a thrawiadol rhwng Jonah a Mona. Cyhoeddodd erthygl am y prosiect trwyadl hwn yn Cymod, cylchlythyr Cymdeithas y Cymod. Cewch ddarllen erthygl Peter trwy clicio yma.

Gellir archebu’r llyfr ar https://www.serenbooks.com/productdisplay/dear-mona-letters-conscientious-objector