Arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Yn 2019 fe ddethlir canmlwyddiant geni Jonah Jones. Fel dathliad o’r achlysur cynhelir arddangosfa bywyd ol-syllol o’i waith yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, am chwe wythnos o 27 Ionawr tan 17 Mawrth 2019. Fe fydd yr arddangosfa gynhwysfawr hon yn cynnwys esiamplau o’i gerfluniau, darluniau, llythrennu a gwydr o gasgliadau cyhoeddus a phreifat fel eu gilydd. Ar ben hyn, gwahoddwyd nifer o artistiaid a oedd mewn un ffordd neu’r llall yn gydweithwyr i Jonah i gyfrannu darnau yr ydynt yn teimlo eu bod yn adlewyrchu’r berthynas neu yn sylwi ar ei ddull unigryw o weithio.