Dwy genhedlaeth, dau fyd / Two generations, two worlds

Dwy genhedlaeth, dau fyd / Two generations, two worlds

Mae erthygl gan Menna Baines yn Barn, Mawrth 2013, yn edrych ar ddwy arddangosfa oedd i’w gweld yn yr Amgueddfa Genedlaethol, yn tystio i ddawn a gweledigaeth dra gwahanol dwy genhedlaeth o’r un teulu yn y byd celf: yn perthyn i Jonah Jones yn Y Gair, ac i’w ferch, Naomi Jones, yn Animeiddio Cymru.

An article by Menna Baines published in Barn, March 2013, looked at two exhibitions showing at the National Museum of Wales, witness to the very different talents and visions of two generations of the same family in the world of art: those of Jonah Jones in The Word, and of Naomi Jones, his daughter, in Animating Wales.